A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”

Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” là cuộc thi ý nghĩa, bổ ích và thú vị dành cho các em đội viên, thiếu nhi Việt Nam.

Sau một thời gian Liên đội phát động, hôm nay cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 3/3 nôi dung thi. Cụ thể;

1. Thi vẽ tranh: 104 bạn tham gia.

2. Thi viết: 20 ban tham gia

3. Thi trục tuyến: 390 bạn đã đăng ký và thi.

Sau đây là một số hình ảnh của Liên đội:

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/99374855_259657148721212_5834728619397611520_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=EBSmEjTS3CoAX_7DOTU&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=0f6f0c72bb28a8abb3c9e1ec38ca4820&oe=5EE962AA&dl=1

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/98081096_241558243736656_5701121030156713984_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=4tEhJFuT76wAX9mch4w&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=684dcc49d3e8f4f2b522a7563fff9fd2&oe=5EE8ABC5&dl=1

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/97772683_3009718555783881_1369457774097858560_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=E6omGnwh4REAX8dnxsd&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=41cd930d10617e7ef2333b866738f4c6&oe=5EEA45D4&dl=1

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/98081096_241558243736656_5701121030156713984_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=4tEhJFuT76wAX9mch4w&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=684dcc49d3e8f4f2b522a7563fff9fd2&oe=5EE8ABC5&dl=1

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/97961088_563459481235808_1388871971168583680_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=RZYP3XyCbaEAX_LzPe5&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=b712033aecf5e10458ac839896886627&oe=5EE9BF0C&dl=1

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/98081096_241558243736656_5701121030156713984_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=4tEhJFuT76wAX9mch4w&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=684dcc49d3e8f4f2b522a7563fff9fd2&oe=5EE8ABC5&dl=1

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/98332244_566274154319084_5501630390646865920_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=pPb58kEix7kAX97nrj5&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=5b2da92f0fa9d4411430e6bfe74a3ef7&oe=5EE993B7&dl=1

https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/98234003_606202860103238_3434403686950895616_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=WNq2K68XxYYAX-vrtOt&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=5d564f8204858467067b32f47cb1d28b&oe=5EEA6BBE&dl=1

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/99253675_623782891550514_2382592644569104384_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=tY7wYYSDhhMAX8wAAEj&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=74b058fcb622bdd86d49de4b960eb925&oe=5EEA4AC0&dl=1

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/97999636_337134690597445_8627005223530921984_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=2ar67ZC1g78AX-oTP6O&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=7d6136aa0f23ecb86174d0fb7a5d042c&oe=5EEC6B83&dl=1

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/99242771_261176585235247_8059587284351057920_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=ADB4lYqHecoAX-k1tmU&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=81921c1984a6bd1e1681ced548bcff99&oe=5EE91EE6&dl=1

https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/98047362_329661111331862_8695987105588838400_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=y8oFhF2WV2wAX84aw6I&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=8597e791d591d9735053f6054f80d8eb&oe=5EE9700B&dl=1

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/99281934_674564489755999_1627073997025837056_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=3pqi_XD3Yw8AX-PkemM&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=ffa24ad5cfeae8f5bd6e73bad0c23e49&oe=5EEC68E4&dl=1

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/98291146_550245392317861_662448140758024192_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=e8JGeBhq4jUAX-MJCUU&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=9e88958801f86cfe632511e534cc2146&oe=5EEC071B&dl=1

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/100105413_905601649923692_8199972692762296320_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=IbKL8ujUKS8AX8lcMsd&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=67998b586c2bbf34b3d79c7a2b0e6e62&oe=5EEBAF67&dl=1

https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=100022228782918&attachment_id=713749286068381&message_id=mid.%24cAAAAABI4eh14YnoML1yMTSrsYQ-h

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/98593891_908767842962095_8538012504725389312_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=qBQLEX4aagwAX_Q81rt&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=34499eb80ad658bfc4bea3a981bfb828&oe=5EEC530C&dl=1

https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/99011059_928858794214351_6557415703706599424_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=anNADqz3TbkAX_LcPWk&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=ecee8a7925baad2786908c57858bc2dc&oe=5EEBDFA4&dl=1


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Tiêu điểm